【vnsc5858威尼斯城官网】宋词鉴赏,翻译及赏析

2019-06-16 15:15栏目:诗词
TAG:

念奴娇

凭高远望,见家乡、只在白云深处。镇日思归归未得,孤负殷勤杜宇。故国难熬,新亭泪眼,更洒潇潇雨。莱茵河万里,难将此恨流去。 遥想江口依旧,鸟啼花谢,前天什么人为主。燕子归来,雕梁何处,底事呢喃语。最苦金沙,八千0户尽,作血流漂杵。横空剑气,要当一洗残虏。——明朝·王澜《念奴娇·避地溢江书于新亭》

  避地溢江,书于新亭  

念奴娇·避地溢江书于新亭

明代:王澜

王琅,一作琅,字澹子。金陵人。约为明崇祯间诸生。明福王弘光元年徵召不赴。后礼函是于雷峰,法名今叶,号开五居士。著有《铁雨楼稿》、《野樗堂稿》。清陈伯陶编《胜朝粤东遗民录》卷一有传。

王澜

梦后楼台高锁,酒醒帘幕低垂。二〇一八年春恨却来时。落花人独立,微雨燕双飞。 记得小蘋初见,两重心字罗衣。琵琶弦上说眷恋。当时月亮在,曾照彩云归。——南梁·晏叔原《临江仙·梦后楼台高锁》

临江仙·梦后楼台高锁

卷尽愁云,素娥临夜新梳洗。暗尘不起。酥润凌波地。 辇路重来,就如灯前事。情如水。小楼熏被。春梦笙歌里。——东魏·吴文英《点绛唇·试灯夜初晴》

点绛唇·试灯夜初晴

沙河塘上旧游嬉。卢郎年少时。一声长笛月尾吹。和云和雁飞。惊物换,叹星移。相看两鬓丝。断肠吴苑草凄凄。倚楼人未归。——唐宋·吴文英《醉桃源·赠卢长笛》

醉桃源·赠卢长笛

宋代:吴文英

沙河塘上旧游嬉。卢郎年少时。一声长笛月初吹。和云和雁飞。惊物换,叹星移。相看两鬓丝。断肠吴苑草凄凄。倚楼人未归。13宋词精选,音乐,思乡

  王澜  

  凭高远望,见家乡、只在白云深处。镇日思归归未得,孤负殷勤杜宇。故国难受,新亭泪眼,更洒潇潇雨。密西西比河万里,难将此恨流去。遥想江口仍然,鸟啼花谢,明天哪个人为主。燕子归来,雕梁何处,底事呢喃语?最苦金沙,八千0户尽,作血流漂杵。横空剑气,要当一洗残虏。

  赵仲鍼嘉定十四年(1221)4月,金兵围蕲州。知州李诚之和司理权左徒事赵与系燃崾亍S捎谠兵迂延不进,致使二三日后城陷。金兵大肆屠杀,掠夺一空。李诚之自杀,家属皆赴水死。赵与现簧硖映觯写了一本《甲戌泣蕲录》,详述事实因而。那首词见于述古堂抄本《壬午泣蕲录》。

版权声明:本文由vnsc5858威尼斯城官网发布于诗词,转载请注明出处:【vnsc5858威尼斯城官网】宋词鉴赏,翻译及赏析